Date

December 2018

Location

Paris

Overview

In December 2018, two Romanian artists were selected to visit the Strate School of Design in Paris. After many days of research, they identified what are the challenges of an experience designer: what questions is he asking, what is he looking at, what are the key skills of a designer, experience designer, mobility designer, interaction designer and what is the long-term vision of the Strate School of Design.

Here is a sneak peek of the experience of the two Romanian designers at Strate School of Design, one of the top design Schools in France and Europe, and the 8 videos as the final results.

Introduction: “Robots in The City”

What is a Designer at Strate School of Design

What is an Interaction Designer

What is a Mobility Designer

What is a Spaces Designer

What is an Identity Designer

What is an Product Designer

Social Robotics at Strate Research

Example of Design Research Project

Main Partners

Event organized under the Romanian-French Season, 2019

Partners
Data

Decembrie 2018

Locația

Paris

Sumar

În decembrie 2018, doi artiști români au fost selectați pentru a vizita Strate School of Design din Paris. După multe zile de cercetare, ei au identificat care sunt provocările unui designer de experiență: ce întrebări își pune, la ce se uită, care sunt abilitățile cheie ale unui designer, designer de experiență, designer de mobilitate, designer de interacțiune și care este viziunea pe termen lung a școlii de Strate School of Design.

În decembrie 2018, doi artiști români au fost selectați pentru a vizita Strate School of Design din Paris. După multe zile de cercetare, ei au identificat care sunt provocările unui designer de experiență: ce întrebări își pune, la ce se uită, care sunt abilitățile cheie ale unui designer, designer de experiență, designer de mobilitate, designer de interacțiune și care este viziunea pe termen lung a Școlii de Design Strate.

Iată un sneak peek al experienței celor doi designeri români de la Strate School of Design, una dintre cele mai bune școli de design din Franța și Europa, și cele 8 videoclipuri ca rezultate finale.

Introducere: Robots in the city

Ce înseamnă un designer de la Strate School of Design

Ce înseamnă Interaction Designer

Ce înseamnă Mobility Designer

Ce este Spaces Designer

Ce înseamnă Identity Designer

Ce înseamnă Product Designer

Robotică Socială la Strate Research

Exemplu de proiect în Cercetare Design

Parteneri principali

Eveniment organizat în cadrul Sezonului Româno-Francez, 2019

Parteneri